Najlepsi zawodowcy
w Publicznym Technikum nr 6

Wśród tegorocznych absolwentów Publicznego Technikum nr 6 najlepszymi zawodowcami okazali się:
– w ramach kwalifikacji A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich- Bartosz Pudełko
– w ramach kwalifikacji B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych- Karolina Szatkowska
– w ramach kwalifikacji R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych- Ewa Scholz
– w ramach kwalifikacji A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna- Bartosz Pudełko
– w ramach kwalifikacji B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury- Karolina Szatkowska
– w ramach kwalifikacji R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych- Maciej Kowalski

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze edukacyjno- zawodowej!