sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Bezpłatne kursy

Uwaga- bezpłatne kursy!

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia, które są adresowane do mieszkańców województwa opolskiego w ramach projektu:„Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej nowe możliwości dla regionu”

http://wzdz.opole.pl/projekt-nowe-kwalifikacje-mieszkancow-aglomeracji-opolskiej-nowe-mozliwosci-dla-regionu/ (link do strony)

Udział w projekcie mogą wziąć osoby dorosłe; zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się z terenu Aglomeracji Opolskiej (https://aglomeracja-opolska.pl/aglomeracja-opolska/mapa-aglomeracji-opolskiej).
W ramach projektu przewidziano dwa szkolenia:
Dekarz – Blacharz (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych – czas trwania: 160 godz.
Hydraulik – Monter instalacji sanitarnych (wod., kan., c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E – czas trwania: 90 godz.
W projekcie zostaną zapewnione bezpłatnie: materiały szkoleniowe, badania lekarskie, obiad, poczęstunek/przerwy kawowe, egzamin oraz po zakończonym szkoleniu – zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Opola.
Więcej informacji u p.Małgorzaty Dudy z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego pod numerem telefonu: 607 601 637.

 

 

Bezpłatne kursy
Przewiń do góry
Skip to content