Warsztaty zawodowe dla gimnazjalistów
czyli poznawanie świata przez zabawę!

W dniu 24 kwietnia odwiedzili naszą szkołę uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Opolu.
Nasi goście brali udział w dwóch warsztatach zawodowych:
– projektowania wnętrz przy użyciu programów graficznych w ramach zawodu technik aranżacji wnętrz,
– wykonywania “ogrodów w słoiku” w ramach zawodu technik architektury krajobrazu.
Uczniowie w czasie zajęć z psychologiem szkolnym i doradcą zawodowym omówili również inne zawody szkolnictwa zawodowego.
Na zakończenie odbyła się gra terenowa, w której uczniowie podzieleni na zespoły, mieli za zadanie znaleźć odpowiedzi na pytania zawarte w quizie, dotyczącym naszej szkoły.
Uczniowie świetnie się bawili, a dzięki grze zespołowej mogli bardziej się zintegrować i w sposób przystępny poznać świat zawodów.

Składamy serdeczne podziękowania uczniom klas 2TA i 2TB za ogromne zaangażowanie w prowadzenie zajęć!