15 marca 2018 r. obchodzimy Dzień Edukacji Prawnej , celem wydarzenia jest promocja wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim,  a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W tym dniu w Sądzie Okręgowym w Opolu oraz we wszystkich Sądach Rejonowych okręgu opolskiego organizowane były spotkania edukacyjne sędziów z uczniami szkół wszystkich szczebli, połączone ze zwiedzaniem sądu.

Uczniowie klasy 1TA wzięli udział w Dniu Edukacji Prawnej w Sądzie Rejonowym w Opolu, akcja miała  głównie charakter edukacyjny. Dzięki  temu uczniowie mogli wziąć udział w spotkaniu z sędzią i dyskusji na temat zagadnień prawnych i instytucji wymiaru sprawiedliwości. Zostały im przybliżone zasady działania wymiaru sprawiedliwości oraz prawa i obowiązki obywateli w relacji z sądami.