Informujemy że do dnia 9 marca 2018 r.  można składać wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”. Oferta stypendialna służy wspieraniu rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży, jak również ma na celu stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu twórczego oraz pogłębiania specjalistycznej wiedzy
i umiejętności przyszłych stypendystów.

Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dot. naboru oraz formularz wniosku dostępne jest pod poniższym adresem:

http://bip.opolskie.pl/2018/02/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-w-dziedzinie-tworczosci-artystycznej-marszalkowskie-talenty-2/

„Stypendia przyznawane są na cel określony we wniosku o przyznanie stypendium w jednej z następujących dziedzin”:

1)   muzyka,
2)   plastyka,
3)   fotografia,
4)   teatr,
5)   film,
6)   literatura,
7)   taniec.
Więcej informacji można również uzyskać u pedagoga szkolnego sala 32