Drodzy absolwenci
w dniu 18.02.2018 roku upływa termin składania deklaracji przystąpienia do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Wypełnione deklaracje należy złożyć w Sekretariacie Szkoły.