W imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu serdecznie informujemy naszą społeczność szkolną o wznowieniu prac remontowo-budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu przy ul. Katowickiej w Opolu. Jest to kontynuacja prac  w czynie społecznym zapoczątkowana w 2016r. przez Panią Dyrektor Violettę Szczepkowską , która obejmuje odremontowanie sal szpitalnych Szpitala Wojewódzkiego na oddziale dermatologii-onkologii. W tej szlachetnej akcji biorą udział uczniowie zarówno Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 jak i uczniowie Publicznego Technikum nr 6, którzy brali wcześniej udział w stażu na Słowacji w ramach projektu POWER VET.  W dotychczasowych pracach  udało się odremontować już ponad 15 sal szpitalnych a przed nami kolejne wyzwania… 🙂 Na szczęście motywacji do dalszych prac nie brakuje ani dyrekcji szkoły ani uczniom a  przyświeca nam cały czas  jeden cel…pomoc chorym aby w jak najlepszych warunkach mogli wygrać z chorobą.

więcej pod linkiem… Wolontariat – remont Szpitala Wojewódzkiego