Warsztaty dla uczniów gimnazjum

W dniu 18 grudnia odbyły się warsztaty dla klasy drugiej i trzeciej gimnazjum z Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu.

W trakcie warsztatów uczniowie poznali zawody szkolnictwa zawodowego, brali udział w grach dydaktycznych, mających na celu rozwijanie kreatywności, zdolności manualnych oraz umiejętności pracy zespołowej, a także mieli okazję zwiedzić szkołę.

Takie wizyty przygotowują młodych ludzi do podjęcia trafnych wyborów edukacyjno- zawodowych, zgodnych z zainteresowaniami i predyspozycjami.