W dniu 18.12.2017r. sala 4 wyłączona do lekcji 4:

lekcja 3, klasa 1C – sala 18

oraz sala 2 wyłączona na lekcji 2,3:

lekcja 3, klasa 2TB – sala 45