Spotkanie z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
– W dniu 7.12.2017 roku o godzinie 16:30