Nowe wzory dokumentów szkolnych w zakładce: dla nauczycieli – dokumenty szkolne :

1. SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI
2 .PROTOKÓŁ EGZAMINU SEMESTRALNEGO w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych nr IV
3. PROTOKÓŁ EGZAMINU SEMESTRALNEGO w Publicznej Szkole Podstawowej dla Dorosłych