Próba ewakuacyjna ZSB Opole

24 listopada w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu rozległ się trzykrotny dźwięk dzwonka szkolnego. Dla pracowników i młodzieży oznaczało to wykrycie w budynku zagrożenia i konieczność całkowitej ewakuacji. Takie ćwiczenia przeprowadza się rokrocznie zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Kadra pedagogiczna została wcześniej odpowiednio przeszkolona, dzięki czemu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji przebiegło bardzo sprawnie. Wszyscy bezpiecznie opuścili budynek i udali się w miejsce zbiórki do ewakuacji. Po ponownym zliczeniu wykluczającym obecność ludzi w strefie zagrożenia, wszyscy zgromadzeni na boisku szkolnym, wrócili do swoich zajęć.

Ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej są ważnym elementem profilaktyki. Uczą właściwych zachowań nie tylko w szkole. Zdobyta wiedza w czasie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji może uratować życie ludzkie w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia w kinie czy galerii handlowej.

Robert Gąsienica