22.11.17. Klasy: 1A i 1C pod opieką pani Reginy Wasilewskiej i pani Joanny Sowa uczestniczyły w projekcie pod hasłem ,,Opole Movie”: Bezpieczni w sieci” realizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Opola oraz Akademii NASK, przy współpracy z Centrum Pomocy Psychiatrycznej TAM, Komendą Miejską i Strażą Miejską w Opolu. Projekt ma na celu pogłębienie świadomości uczestników na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu (cyberprzemoc , stalking, uzależnienia, niebezpieczne treści itd.) oraz pomoc w radzeniu sobie z nimi. W kinie Meduza odbył się pokaz filmu dokumentalnego ,, LO i stało się”.Zaduma nad światem w sieci – Wernera Herzoga połączony z aktywnym udziałem w dyskusji na temat specyfiki internetu i niebezpieczeństw z nim związanych. Jeden z naukowców pokazuje, jak wygląda wyobraźnia robota i zadaje niewygodne pytanie: czy otoczeni inteligentnymi maszynami na pewno będziemy wciąż potrzebowali towarzystwa drugiego człowieka?