W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Budowlanych 17 października 2017r. zostały zorganizowane warsztaty artystyczne w formie lekcji pokazowych oraz turniej sportowy dla klas siódmych szkół podstawowych.

W wydarzeniu uczestniczyło około 60 uczniów oraz ich wychowawcy. Warsztaty poprowadzili mgr Marta Trojanowska- Wójcik, mgr Halina Gierczak, mgr Bartosz Barkowski, mgr Antoni Zajadacz i mgr Michał Jędra. Kierownikiem formy była Wiktoria Waloszek – doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ramach programu Power As.

Więcej pod linkiem:

https://www.modn.opole.pl/wydarzenia-w-modn/743-og%C3%B3lnopolski-tydzie%C5%84-kariery-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-budowlanych-im-papie%C5%BCa-jana-paw%C5%82a-ii-w-opolu.html