Z okazji obchodzonego w październiku Dnia Drzewa na terenie szkoły został posadzony miłorząb. Gatunek ten stał się inspiracją do podjęcia współpracy  Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu z Nadleśnictwem w Namysłowie. W wyniku tych działań otrzymaliśmy 120 sztuk drzew ozdobnych, takich jak np. dęby, jarzęby, klony, głogi, topole, brzozy oraz żywotniki.

Nie zważając na to, że za oknami panuje już jesień, która nie  zachęca do prac ogrodniczych, uczniowie klas uczących się w zawodzie technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu, podjęli się nasadzenia tak ogromnej ilości okazów na terenie wokół szkoły. Gatunki te, oprócz swojego niewątpliwego waloru estetycznego, posłużą także do celów dydaktycznych, dzięki którym uczniowie będą mogli zapoznać się z pokrojem drzew , budową morfologiczną m.in.  blaszki liściowej, owoców oraz kory.