„Jak rzucić palenie”

W dniu16 listopada 2017 roku uczniowie z klas: 2CG, 2BG, 1TA, 2TA, 2A i 2D uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych poruszających temat palenia nikotyny. Po emisji   „mocnego” pod względem informacyjnym filmu ukazującego skutki nałogu nikotynowego uczniowie dyskutowali o prawdach i mitach związanych z ”paleniem”. Młodzież chętnie dzieliła się swymi spostrzeżeniami, jednocześnie wnioskując: że na co dzień nikt z „palących” nie zastanawia się nad skutkami zdrowotnymi, psychicznymi i finansowymi wynikającymi  z tego nałogu. Mamy nadzieję, że dzisiejsze zajęcia choć w minimalnym stopniu zmobilizowały naszych uczniów do autorefleksji i pomogły niektórym z nich zrezygnować z palenia papierosów.

Na uwagę zasługuje również wystawa plakatów o tematyce antynikotynowej przygotowana przez  uczniów pod opieką pani Sylwii Martenowskiej. Uczennice  klasy 1TA  od samego rana nagradzali tych co „nie palą” radosnymi plakietkami. „Palacze” otrzymywali ulotkę informacyjną o skutkach palenia!