Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej


W dniach 24, 25 i 31 października uczniowie klas pierwszych technikum, szkoły branżowej I stopnia oraz szkoły podstawowej i gimnazjum dla dorosłych uczestniczyli w zajęciach z przedstawicielem Straży Miejskiej w Opolu, Panem Dariuszem Janur. Podczas zajęć omówiony został z uczniami temat cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej z nią związanej.

Więcej w zakładce pedagog/psycholog – aktualności