Dnia 9 listopada odbyła się w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu uroczysta sesja naukowa z okazji święta 11 listopada, zwanego Świętem Niepodległości. W tym roku przypada 99 rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności w 1918 roku, po 123 latach zaborów.
Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klas: 1ta Dominikę Nawrat oraz Arkadiusza Karczewskiego i 2tb Natalię Szarejko oraz Aleksandrę Ligęzę pod kierunkiem Pana Łukasza Jasińskiego.
Scenariusz montażu słowno – muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni. Pan Marek Brożek – pasjonat historii w bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawił losy naszej ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości.