W ramach projektu POWER uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II od dnia 05.11.2017r. rozpoczęli część praktyczną w mieście Żylina – Słowacja. WIĘCEJ….  http://zsbopole.pl/projekt-power-2017/