Ogólnopolski Tydzień Kariery w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

Współczesny rynek pracy jest wymagający- aby młody człowiek potrafił się po nim poruszać musi posiadać szereg kwalifikacji, kompetencji miękkich, a także posiadać świadomości własnych mocnych stron. Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu staje naprzeciw tym oczekiwaniom. Oprócz wyposażania uczniów w wiedzę niezbędną w danym zawodzie, duży nacisk kładzie się na rozwój kompetencji kluczowych, związanych z umiejętnością współdziałania w zespole, skutecznej komunikacji, asertywności czy też autoprezentacji. Uczniowie przez cały etap edukacji uczęszczają na zajęcia warsztatowe z zakresu poradnictwa edukacyjno- zawodowego, które przygotowują ich do poruszania się po rynku pracy, konstruowania swojej kariery, a także zdobywania nowych kwalifikacji. Szkoła organizuje również wiele zajęć dodatkowych oraz konkursów, stwarzając tym samym warunki do odkrywania swoich talentów i rozwijania pasji, które jak wiadomo- warto wykorzystać w przyszłości, funkcjonując już w roli pracownika.

Aby podkreślić, jak ważnym etapem konstruowania i rozwijania talentów jest etap szkolny, Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu aktywnie włączył się w organizację tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego hasło brzmiało „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

W jego ramach, w naszej szkole, w dniu 17 października br. zostały zorganizowane warsztaty zawodowe oraz turniej sportowy dla klas siódmych szkół podstawowych. W wydarzeniu uczestniczyło około 60 uczniów oraz ich wychowawcy. Warsztaty w głównej mierze prowadzone były przez uczniów naszego technikum, którzy na ten dzień zamienili się w nauczycieli i instruktorów swoich młodszych kolegów. Taka formuła zapewnia korzyści dla obu stron- nasi uczniowie mieli możliwość rozwinięcia swoich kompetencji o umiejętność przekazywania wiedzy, mogli podzielić się swoimi pasjami i zaprezentować talenty. Uczestnicy natomiast czuli się dużo swobodniej, mogąc pracować pod okiem niewiele starszych kolegów, ale przede wszystkim mogli poznać arkana szkolnictwa zawodowego z punktu widzenia młodego człowieka, który na co dzień uczestniczy w zajęciach przedmiotowych.

Pierwszy z warsztatów polegał na stworzeniu pokoju marzeń metodą kolażu. Odwiedzający nas uczniowie popisali się niesamowitą kreatywnością, natomiast młodzi adepci aranżacji wnętrz pomagali służąc fachową radą, dotyczącą kompozycji, doboru kolorów oraz układu pomieszczeń.

W czasie drugiego warsztatu uczniowie tworzyli kompozycje z elementów przestrzennych, utworzonych z modułowego elementu powtarzalnego. Instrukcji udzielali im uczniowie klasy 2TA, również uczący się w zawodzie technik aranżacji wnętrz. Efektem były niesamowite kompozycje, niektóre w ocenie nauczyciela przedmiotów zawodowych, zasługiwały na oceny bardzo dobre
i celujące. Młodzi uczestnicy odkryli swoje talenty i przekonali się jak można samodzielnie wykreować ozdoby do wnętrz. Kolejny etap zajęć, polegający na wymyślaniu zastosowania powstałych form, obudził ogromne pokłady kreatywności i wyobraźni przestrzennej.

Trzeci warsztat przybliżył arkana zawodu technik renowacji elementów architektury. Uczestnicy pod bacznym okiem naszych maturzystów mogli samodzielnie wykonać odlew gipsowy, a także spróbować swoich sił przy jego zdobieniu oraz złoceniu. Przekonali się również o misji ratowania zabytków, a także możliwościach wykorzystania umiejętności sztukatorskich przy wykonywaniu elementów dekoratorskich, zgodnie z obecnymi trendami.

Wszystkie warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, natomiast wykonane przez uczniów prace z pewnością będą wspaniałą pamiątką po tym wydarzeniu. Młodzi uczestnicy już
po warsztatach opowiadali, że nie przypuszczali, że odkryją w sobie takie umiejętności i talenty.
I dokładnie taka misja przyświecała tym zajęciom- by młody człowiek, również w warunkach szkolnych, miał możliwość rozwijania tego, co w nim najlepsze.

Na zakończenie tego pełnego emocji dnia, w naszej szkole zostały rozegrane koleżeńskie turnieje sportowe. Takie rozgrywki bardzo integrują młodzież, a także uczą ich zasad fair play i kształcą ważne kompetencje społeczne- zdrowej konkurencji i współpracy zespołowej.