Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu i studenci Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
zrzeszeni w Kole Naukowym „Młodych Prawników”
zapraszają do
Punktu Informacji Prawnej
Darmowe porady prawne będą udzielane co dwa tygodnie
w poniedziałki w godz. 16.00-18.00:
30 października
13 listopada
27 listopada
Dział Informacji, Bibliografii i Promocji
ul. Piastowska 18
II piętro