W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy spotkania z pracownikiem
Straży Miejskiej w Opolu.
Harmonogram umieszczono w zakładce: dla nauczycieli/ważne informacje.
Zapraszają
Psycholog i pedagodzy szkolni