W dniu 19.10.2017 w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża  Jana Pawła II w Opolu odbyło się seminarium pt: „ Masz prawo do mediacji” propagujące ideę mediacji wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na terenie miasta Opola  zorganizowane z okazji  Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji. 

Celem spotkania było promowanie mediacji wśród młodzieży oraz mediacji rówieśniczych w szkołach jako jednej z metod wychowawczych stosowanych w rozwiązywaniu konfliktów. W czasie seminarium głównym przesłaniem było przedstawienie mediacji jako konstruktywnego narzędzia do rozwiązywania konfliktów oraz sytuacji spornych. Szkoła miała zaszczyt zaprosić wielu znakomitych gości min. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Panią Annę Korwin- Piotrowską , Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Opola Panią Małgorzatę Wilkos, Panią Bożenę Smyczyńską – mediatora Sądu Okręgowego w Opolu, Pana Marka Brożka –mediatora Sądu Okręgowego w Opolu, Panią Przemysławę Cecugę- mediatora Sądu Okręgowego w Opolu. Zaproszeni goście przybliżyli młodzieży ideę mediacji w oparciu o doświadczenia ze swojej codziennej pracy. Seminarium prowadziła Pani Dyrektor Violetta Szczepkowska oraz Pani Lucyna Magierowska Siruk, a wystąpienia prelegentów uświetniały występy wokalne uczniów naszej szkoły.

Uczestnikami spotkania była młodzież naszej szkoły oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Opolu.

zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole