W dniu 18.10.2017r. w sali nr 4 o godzinie 9:35 odbędzie się kolejne szkolenie zawodowe tym razem dla zawodu monter sieci i instalacji sanitarnych.

Klasy uczące się w tym zawodzie obowiązkowo wraz z nauczycielami – opiekunami czestniczą w szkoleniu.

Uwaga zmiana sal lekcyjnych – sala 4 wyłączona – szkolenie zawodowe

Klasa 2D, lekcja 1-3: sala 45

Klasa 2B, lekcja 4: sala 45

Klasa 2B, lekcja 5-6: sala 31