OPOLSKI PRZYSTANEK KARIERA

W dniu 6 października 2017 r. klasy 3D i 3E uczestniczyły w Przystanku Kariera, organizowanym na ul. Krakowskiej, w formule otwartych targów pracy. W trakcie tego wydarzenia uczniowie mogli zapoznać się z ofertą zatrudnienia u dużych przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego, poznać wymogi regionalnego rynku pracy. Pracodawcy omawiali warunki zatrudnienia w swoich przedsiębiorstwach, proponowane wynagrodzenia oraz dodatkowe świadczenia, ścieżkę awansu i możliwość doskonalenia zawodowego.
Proponowali równieżw tym dniu przystąpienie do procesu rekrutacji na konkretne stanowiska. Oprócz firm, swoje stoiska miały również instytucje realizujące projekty szkoleniowe,w których uczniowie biorąc udział, mogą otrzymać konkretne uprawnienia zawodowe. Przystanek Kariera to dobra okazja, aby uczniowie, zanim staną się absolwentami, już mieli świadomość kształtowania się regionalnego rynku pracy.