UWAGA!!!  MOBILNOŚĆ  1!!!  W dniu 10.10 zamiana zajęć – zamiast zajęć realioznawstwa odbędą się warsztaty sztukatorskie. Zajęcia realio odbędą się 24.10.