W dn. 26 września uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach integracyjnych. W atmosferze wspólnej zabawy, młodzież miała wymyślić okrzyk klasowy, stworzyć wspólnie plakat charakteryzujący swoją klasę oraz znaleźć osoby o konkretnych cechach i zainteresowaniach, wypełniając kartę gry bingo. Próbą wzajemnego zaufania była zabawa w huśtanie na kocu 🙂