sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Do zobaczenia! – podsumowanie projektu Erasmus+

zespół szkół budowlanych opole

ERASMUS+ – DO  ZOBACZENIA!!!

Roczna praca w projekcie Erasmus+ Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki dobiegła końca… Jesteśmy trochę zmęczeni, bardzo zadowoleni i dobrze dokształceni.

Jak wyglądała nasza roczna praca?

Z pewnością było to spore logistyczne wyzwanie. Projekt rozpoczął się we wrześniu, pierwszy staż zawodowy był już w listopadzie, co biorąc pod uwagę zajęcia przygotowawcze z języka obcego, kurs zawodowy, warsztaty pedagogiczne i realioznawcze, wymagało sporego zaangażowania i poświęcenia ze strony uczniów. Jednak nasi stażyści spisali się na piątkę – udało się zrealizować wszystko, co sobie założyliśmy. Podzieliliśmy projekt na trzy etapy – przygotowań, stażu oraz ewaluacji i upowszechniania. Staże zawodowe miały miejsce w Żylinie na Słowacji, u naszego partnera – Strednej Odbornej Škole Stavebnej oraz w Centrach Kształcenia Praktycznego w Niemczech – w Lipsku i Frankfurcie nad Odrą. Stażyści rekrutowali się z różnych zawodów i stąd też programy ich praktyk mocno się od siebie różniły – monterzy wykończeniówki koncentrowali się na nauce kafelkowania i suchej zabudowie, monterzy instalacji pogłębiali wiedzę i umiejętności z zakresu budowy rurociągów gazowych i wodociągowych, modernizacji kanałów i budowy dróg. Architekci krajobrazu i uczniowie aranżacji wnętrz uczyli się prac brukowych, przydatnych w ogrodzie i domu. Po powrocie do Opola każda z grup musiała wykonać zadania, które potwierdzały wartość stażu i udowadniały nam, że projekt przynosi uczniom wymierne korzyści. Tak też uczestnicy przygotowali prace konkursowe (projekty), najlepsze do wykorzystania w przyszłości (makiety), przeprowadzili warsztaty dla swoich kolegów i koleżanek, podczas których pełnili funkcję trenerów ucząc umiejętności wyniesionych ze stażu. Nawiązaliśmy również kontakty ze środowiskiem lokalnym – uczniowie w ramach ewaluacji wyremontowali sale szpitalne oddziału dermatologii Szpitala Wojewódzkiego na ul. Katowickiej w Opolu. W ten sposób praktycznie wykorzystaliśmy nowe i doskonalone kompetencje. Zaprezentowaliśmy również nasze doświadczenia w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji podczas Konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli PUP, władz miasta Opola.

zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole

Kto uczestniczył w projekcie?

W projekcie uczestniczyło 40 uczniów oraz 8 nauczycieli. Wszyscy – co wykazały ankiety podsumowujące projekt – równie zadowoleni z udziału w tym przedsięwzięciu. Kosztowało ich to sporo pracy i mnóstwo energii, zgodnie jednak stwierdzili wysoką wartość projektu.

zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole

Jakie korzyści dał uczniom projekt?

Oprócz wcześniej wymienionego poszerzania kompetencji zawodowych, projekt rozwinął ich umiejętności językowe oraz społeczne i osobowościowe. Wymierną korzyścią są również dokumenty zawodowe, które przydadzą się w ich przyszłej pracy – certyfikat praktyki odbytej u zagranicznego partnera, Europass Mobilność oraz certyfikat ZSB z oceną umiejętności wg systemu ECVET.

Jak podsumować projekt?

Monika Wiśniewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych, przygotowująca uczniów do wyjazdu na staż i badająca efekty projektu  – podkreśla jej zdaniem największą siłą  projektu – „praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka! To jest największa wartość projektu i ona właśnie przynosi uczniom większą świadomość wykonywanego zawodu”

zespół szkół budowlanych opolezespół szkół budowlanych opolezespół szkół budowlanych opole

Na to również zwraca uwagę Weronika Grund, jedna z uczestniczek projektu: ”Staż pokazał mi przebieg prac, z którymi będę miała styczność w moim zawodzie. Nauczył mnie potrzebnych umiejętności i pomógł w rozwinięciu zdolności językowych”.

Kolejne korzyści wskazuje inna uczestniczka projektu, Patrycja Lupa: „projekt przyniósł mi również korzyści osobowościowe – doceniam wartość pracy w grupie, poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka. Siłą projektu jest też możliwość kształcenia języka obcego w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych”.

zespół szkół budowlanych opolezespół szkół budowlanych opole

Asia Krupska ucząca się w zawodzie aranżacji wnętrz tak oceniła całokształt projektu: „ projekt uważam za  świetnie zorganizowane i zrealizowane przedsięwzięcie, począwszy od zajęć przygotowawczych, przez wyjazd na staż, aż po warsztaty dla naszych kolegów i koleżanek. Było to naprawdę niesamowite przeżycie, z którego wyniosłam wiele wiedzy oraz ciekawych doświadczeń”.

Całość podsumowała dyrektor ZSB, mgr Violetta Szczepkowska, która wskazała korzyści w różnych obszarach projektu: dla uczniów – kształcenie różnych ich kompetencji (zawodowych, językowych i osobowościowych), zdobycie certyfikatów ułatwiających ich start w życiu zawodowym. Dla nauczycieli – zapoznanie się z nowymi metodami i organizacją pracy. Dla szkoły wreszcie – podniesienie prestiżu i atrakcyjności oraz – co najważniejsze – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w szkole.

Co dalej?

Nie zwalniamy tempa – już we wrześniu rozpoczął się kolejny projekt dla uczniów naszej szkoły – POWER VET pt.: Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – edycja II, w ramach którego kolejnych 38 uczniów wyjedzie już w listopadzie na staże zawodowe. Ale o tym szczegółowo już kiedy indziej…

 

Do zobaczenia! – podsumowanie projektu Erasmus+
Przewiń do góry
Skip to content